• Bli medlem 

    i KU

    Är du under 25 år kan du bl.a. få rabatt på Sommarlägret

     

     

     

Rutten går från St Birgitta kyrka i Nykarleby via Pörkenäs lägergård till Pedersöre kyrka där vi avslutar vandringen (totalt ung. 30 km).

Avgift: 110€/person.
Andlig ledare: Peter Sundqvist
För mera info, ring 044-7555618/Sonja.

 

Arrangörer: KREDU och Förbundet Kyrkans Ungdom.