• Bli medlem 

    i KU

    Är du under 25 år kan du bl.a. få rabatt på Sommarlägret

     

     

     

 

12.30 Mat vid Bernys
15.00 Hela kyrkan sjunger i Björkö kyrka. Medv. Peter Kankkonen, Nedervetil kyrkokör, Projektkören, Harry Kronqvist, blåskvartett. Servering.

Bussens avfärdstider:
9.30 Nedervetil församlingshem
9.45 Karleby församlingshem
10.00 Kronoby församlingshem
10.15 Polaris
10.30 Jakobstads busstation
10.45 Nykarleby busstation

 

Anmälan för buss och mat till Harry Kronqvist, tfn 0440-648098, senast må 6.8.

Alla varmt välkomna!