Kyrkhelg Syd

29-31.3.2019 i Månsas kyrka

”De troendes gemenskap”

Bibelstudier, föreläsningar, seminarier, lovsång, barn- och ungdomsprogram, festmässa. Bokförsäljning.
Medv. biskop Hanss Jensons (Lettland), Leif Nummela, Daniel Björk, Timo Pöyhönen m.fl.
Värdförsamling: Petrus