Kommande samlingar i KU-kretsarna

 

19.1 Musikcafé i Kyrkhemmet i Bennäs kl 19.

26.1 Lördagssamling i prästgården i Sibbo kl 18. Patrik Frisk m.fl.

2-3.2 K-möten i Kronoby
Lö kl 19 Kvällsmöte i Kronoby församlingshem. Hans Häggblom, Adoratekören, PopUp-kör m.fl.
Sö kl 10 Högmässa. Efteråt kyrklunch.

9.2 Kvällsmöte med Jan-Erik Lindqvist i Kyrkostrands församlingshem kl 19.

16.2 Musikcafé i Kyrkhemmet i Bennäs kl 19. Solveig Salomäki m.fl.

16-17.2. K-möten i Nedervetil. Medv. bl.a. Marika Björkgren-Thylin och Ronny Thylin. Mässan Människa - kom fram!

Lö kl 17 ”Att bry sig om andra som livsstil” i fh med Marika Björkgren-Thylin.
Lö kl 18 Middag i fh.
Lö kl 19 Människa – kom fram! i kyrkan. Ronny Thylin, Anders Store.
Sö kl 9 Frukost till förmån för missionen.
Sö kl 10 Gudstjänst. R. Thylin, A. Store.

Nedervetilkretsens årsmöte i fh efter gudstjänsten.

5.3 Fastlagslunch i Nykarleby församlingshem kl 11-13.

9.3 Musikcafé i Kyrkhemmet i Bennäs kl 19. Frank Berger m.fl.

 

--------

 

Årsmöten

10.2 Solf-Sundomkretsens årsmöte i Solf församlingshem. Se tiden i VBL.

10.2 Korsholms kristliga ungdoms­förenings årsmöte i Sockenstugan ca kl. 12 efter högmässan.

17.2 Pedersörekretsens årsmöte i Kyrkostrands förs.hem kl 11.15 efter gudstjänsten.

24.2 Nykarlebykretsens årsmöte i Nkby förs.hem kl 19.15 efter kvällsgudstjänsten.

10. 3 Kronobykretsens årsmöte i Kronoby församlingshem kl 18.

 

--------

 

KU:s Seniordag i Terjärv 

19.3.2019

 

--------

 

Kyrkhelg Syd

29-31.3.2019 i Månsas kyrka

”De troendes gemenskap”

Bibelstudier, föreläsningar, seminarier, lovsång, barn- och ungdomsprogram, festmässa. Bokförsäljning.
Medv. biskop Hanss Jensons (Lettland), Leif Nummela, Daniel Björk, Timo Pöyhönen m.fl.
Värdförsamling: Petrus http://petrusforsamling.net

 

--------

 

KVINNOWEEKEND

på Alskat 5–6.4.2019

Tema: Förnöjsamhet

Yvonne Terlinden m.fl.

 

--------

 

Unga vuxna helg på Pörkenäs 

10–12.5.2019

Arr: Förb. KU, Frontline

 

--------

 

KU:s Sommardagar

i Nedervetil 8–9.6.2019

 

--------

 

Midsummer på Pörkenäs

21–22.6.2019

Humming People (No) m.fl.

 

--------

 

KU50-kampanjen

Bli en månadsgivare!

KU behöver regelbundna understödjare för att kunna fylla sin uppgift, att väcka och fördjupa tron på Jesus. Vi söker nu 50 nya regelbundna månadsgivare! Är du en av dem? Kom med i arbetet för Guds rike! 
Så här blir du en av månadsgivarna i KU50 - kampanjen.

1. Välj en månatlig summa och lägg in den som en återkommande betalning i din internetbank eller på banken. 
2. Skicka ett SMS åt verksamhetsledaren på numret 0500 736 088 och skriv ”KU50” i meddelandet. Du förblir en anonym givare men vi kan följa med antalet nya månadsgivare så vi vet när vi nått vår målsättning på 50 nya månadsgivare.