• Bli medlem 

    i KU

    Är du under 25 år kan du bl.a. få rabatt på Sommarlägret

     

     

     

Sommarläger anmälan
Efternamn(*)
Var god fyll i ditt efternamn
Förnamn(*)
Var god fyll i ditt namn.
Födelsetid(*)
Var god fyll i din födelsetid.
Adress(*)
Var god fyll i din adress.
Postnummer(*)
Var god fyll i ditt postnummer
Postort(*)
Var god fyll i ditt postort
Telefon
Epost(*)
Församling(*)
Please add a value for .
Jag behöver följande specialdiet
Jag kommer till lägret(*)
Var god fyll i datum för din deltagan
Jag åker från lägret(*)
Var god och välj datum
Jag är medlem i KU
Jag är första gången med på lägret
Jag kommer med(*)
Välj på vilket sätt du kommer
Jag stiger på/av bussen i/vid
Jag åker
Jag deltar i kurs(*)
Var god välj en kurs
Jag deltar också i kurs
Ring oss på KU om något är oklart, tel. 045-2348073
Jag bor i (*)
Välj logialternativ
Jag har betalt anm.avgift 25 € (*)
Var god fyll i datum
för antal personer(*)
Jag samtycker till att mina personuppgifter används för genomförandet av KU:s Sommarläger samt information om kommande sommarläger. Uppgifterna behandlas av lägrets arrangörer och ges inte ut till tredje part.
(*)
Övrigt
Du kan göra det möjligt för en konfirmand att delta i Sommarlägret. Betala in 137 € senast 4.6.2018 på Förbundets konto: FI92 4055 9120 0009 78. Meddelande: Konfirmand på läger. Vi på kansliet kontaktar församlingar och lokalkretsar som kan föreslå vem som behöver lägerbidrag.
Sänd din anmälan till KU