• Bli medlem 

    i KU

    Är du under 25 år kan du bl.a. få rabatt på Sommarlägret

     

     

     

Avgifter 2018

Logi i familjerum
Födda 2001 eller tidigare 209 €
Födda 2002-2005 159 €
Födda 2006-2014 137 €
Födda 2015 eller senare ingen avgift

Logi i tält, husbil eller massinkvartering
Födda 2001 eller tidigare 179 €
Födda 2002-2005 137 €
Födda 2006-2014 124 €
Födda 2015 eller senare ingen avgift

I avgiften ingår inkvartering, alla måltider, kursavgifter (någon kurs kan ha materialavgift), samt försäkring. Ifall du bara deltar i en del av lägret, räknas lägeravgiften per dygn.

 

Rabatter

Medlemmar i Förbundet Kyrkans Ungdom under 25 år får 30 € rabatt vid delt. i hela lägret. Deltar man 2-4 dygn är rabatten 15 €

Familjerabatter

4 betalande från samma familj 10%

5 betalande från samma familj 15%

6 betalande från samma familj 20%

Rabatterna gäller de som deltar minst tre dygn i lägret

 

En del församlingar och KU-kretsar ger bidrag till lägerdeltagare. Tag reda på hur det är på din ort!