Förbundet Kyrkans Ungdom verksamhet leds av styrelsen. Till sin hjälp har den och de anställda ett Arbetsutskott, ett Teologiutskott, ett Seniorutskott och ett Ungdomsutskott. Här nedan presenteras de.
I styrelsen är varje år halva styrelsen i tur att avgå vilket gör att det finns en viss förändring. Utskotten väljs för ett år i sänder.

Förbundsstyrelsen:

   
   
2016  
Marcus Henricson, ordförande  
Harald Wester Pär Granbacka
Anna Finell Niklas Kankkonen
Monica Wenman Elisabeth Ekstrand
Mona Häggblom Mona Byskata
Henrik Böckelman Henry Långskog
Rune Björkstrand Pär Gustav Lindh
Annika Steffansson Anne-Marie Wikström
Gustav Hult Hanna Eklund
Leon Jansson, sekreterare  


Utskottena för år 2016
Arbetsutskottet:
Ordf. Marcus Henricson, Monica Wenman, Mona Häggblom och verksamhetsledare Leon Jansson.

Teologiutskottet:
Leon Jansson, ordf, Per Stenberg, Jockum Krokfors, Sixten Ekstrand och Catarina Englund. Förbundsordföranden kallas till mötena.

Seniorutskottet:
Leon Jansson, ordf. Birgitta Flinck, Britta Harald, Jarl Nystrand, Ulla Käld och Lemuel Lindgren 

Ungdomsutskottet:
Ordf.: Rebecca Ekman, David Hellman, Josefine Eriksson, Emma Björklund, Isak Edman.