Förbundet Kyrkans Ungdom verksamhet leds av styrelsen. Till sin hjälp har den och de anställda ett Arbetsutskott, ett Teologiutskott, ett Seniorutskott och ett Ungdomsutskott. Här nedan presenteras de.
I styrelsen är varje år halva styrelsen i tur att avgå vilket gör att det finns en viss förändring. Utskotten väljs för ett år i sänder.

Förbundsstyrelsen:

   
   
2018  
Marcus Henricson, ordförande  
Harald Wester Conny Englund
Anna Finell Niklas Kankkonen
Monica Wenman Elisabeth Ekstrand
Mona Häggblom Mona Byskata
Henrik Böckelman Susanna Björkstrand
Fredrik Kass Matilda Wikström
Barbro Sandin Emelie Snickars
Gustav Hult Hanna Yamoah
Leon Jansson, sekreterare  


Utskottena för år 2018
Arbetsutskottet:
Ordf. Marcus Henricson, Monica Wenman, Mona Häggblom och verksamhetsledare Leon Jansson.

Teologiutskottet:
Leon Jansson, ordf, Per Stenberg, Jockum Krokfors, Sixten Ekstrand och Catarina Englund. Förbundsordföranden kallas till mötena.

Seniorutskottet:
Leon Jansson, ordf. Birgitta Flinck, Britta Harald, Pär-Gustav Lind, Ulla Käld och Jan-Erik Linqvist. 

Ungdomsutskottet:
Ordf.: Sabina Wallis, David Hellman, Heidi Slotte, Emma Björklund, Isak Edman.