Vill du bli medlem i Kyrkans Ungdom?

Vi jobbar i nära samarbete med församlingarna och det finns

verksamhet både i lokalkretsar och på förbundsnivå. Vi vill verka för

väckelse, mission och evangelisation samt hjälpa och stöda folk på

vägen till himlen. Som medlem får du regelbunden information om KU

genom våra rundbrev 4 ggr/år samt lägerbroschyrer och annat aktuellt.

Som ung medlem i KU(under 25 år) får du rabatt bl.a. på Pieksämäkilägret och

Åreresan. Medlemsavgiften för år 2018 är 8€ (Endel lokalkretsar kan bära

upp en egen liten avgift). Ifall du bor på en ort som har en lokalkrets kan du

välja att bli medlem i en lokalkrets.

Man kan också vara medlem direkt i Förbundet Kyrkans Ungdom.

Vill du bli medlem i Kyrkans Ungdom?

Vi jobbar i nära samarbete med församlingarna och det finns verksamhet både i lokalkretsar och på förbundsnivå. Vi vill verka för väckelse, mission och evangelisation samt hjälpa och stöda folk på vägen till himlen.