• Bli medlem 

    i KU

    Är du under 25 år kan du bl.a. få rabatt på Sommarlägret

     

     

     

Bussar

Bussar till lägret avgår 

tisdagen den 24 juli

Buss I
Kronoby, förs.hemmet 11.30
Edsevö, Polaris 11.45
Larsmo, Holm 12.00
Öja 12.15
Karleby, förs.hemmet 12.30
Nedervetil, förs.h. 13.00
Terjärv, Vibergs 13.15

Buss II
Sursik 10.45
Jakobstad, busst. 11.00
Nykarleby, busst. 11.20
Oravais, ABC 11.45
Maxmo, Öling 12.05
Kvevlax, hpl vid R8 12.30
Vasa, resecentret 12.40
Vikby, Fladan 12.50

Buss III
Åbo, busstationen 9.00
Pojo, busstationen 10.30
Karis, busstationen 10.50
Helsingfors/Elielplatsen12.15
Sibbo, förs.hemmet 13.45
Borgå, busstationen 14.15
Liljendal, Shell 14.50

 

Retur söndagen den 29.7
ca 14.15 från Pieksämäki.

 

Avgifter

5-11 år enkel 30€  TR 45€

12+ enkel 35€ TR 55€

På bussavgifterna beviljas inte familjerabatt. Bussavgifterna ingår i fakturan.

 

Buss 3 påstig i Helsingfors:

elielinaukio