Gammal bekant i nya kläder

Kurt Cederberg gjorde en tillbakablick över Kyrkans Ungdoms tidningar från 1912 fram till 2002 då tidningen fick namnet Kummin


Om någon blivit förvånad, förargad eller besviken över att Förbundet Kyrkans Ungdoms tidningsorgan ”igen” byter namn kan det kanske vara en ringa tröst att det faktiskt är 32 år sedan senast. Annat var det på 60-talet då tidningen under en åttaårsperoiod hade tre olika namn. När den nygamla tidningen Kummin anmäler årgång 93 vill den framhålla att det under så många år i följd utgetts en tidning som strävat ”till det kristna livets väckande och fördjupande bland den svensktalande delen av vårt folk” för att citera tidningen Människovännens provnummer från den 19 januari 1912. De 92 årgångarna representerar fyra självständiga och två sammanslagna tidningar. Följande snabbskiss visar utvecklingen.

mv4

Människovännen, kristligt veckoblad utkom som självständig, oberoende tidning nästan 60 år. Den var inte knuten till Kyrkans Ungdom eller någon annan väckelserörelse. Tidningen utgavs av föreningen Människovännen r.f. som utsåg styrelse, direktion och redaktörer. Samma bakgrundskrafter som utgav tidningen Människovännen tog senare initiativ till bildandet av Förbundet Kyrkans Ungdom och byggandet av Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby vilka båda inledde sin verksamhet 1920.

Vår Tidning var namnet på det nybildade ungdomsförbundets månadstidning under de fyra första åren. Den var en fortsättning på tidningen ”Kristligt Ungdomsblad” som utgavs i försökssyfte år 1919 av kyrkoherdarna Anders Sandbacka och Paul Wikman. Vår Tidning hade svårt att fånga upp det intresse som ungdomsbladet väckt och fick nöja sig med några hundra prenumeranter.

mv1

Kyrkans Ungdom blev namnet på tidningen från början av 1924. Under en övergångstid användes kombinationen Vår Tidning Kyrkans Ungdom. Särskilda konfirmand- och julnummer av tidningen utgavs redan det första året till försäljning. År 1926 trycktes 6800 extra exemplar av konfirmandnumret och 4000 av julnumret utöver prenumeranterna som uppgick till omkring 2000. Under de drygt fyrtio år som tidningen utgavs var antalet prenumeranter störst år 1945 då de uppgick till 3100.

mv2

Framåt, förbundets juniortidning utkom åren 1944-1964 med Gustav Stenbäck och Jörgen Böling som redaktörer och drivande krafter. Som mest hade tidningen 2500 prenumeranter. År 1965 sammanslogs Framåt med tidningen Kyrkans Ungdom.

mv3

Kyrkans Ungdom – Framåt blev den sammanslagna tidningens namn 1965 - 1970. Ett lämpligt och utmanande namn efter det att både förbundets och tidningarnas framtid ifrågasatts efter omorganisationen 1965. Då lämnade KU uppgiften som stiftets ungdomsförbund och återgick till att igen fungera som en inomkyrklig väckelserörelse med inriktning på arbete bland ungdom.

Kyrkans Ungdom – Människovännen, förkortat KU-M, blev namnet när tidningen sammanslogs med Människovännen 1971. Att den tidningen skulle fortleva i över trettio år vågade knappast någon tro vid starten. Men nu står tidningen i Kummins dräkt inför samma utmaning som Kristligt Ungdomsblad i början av förra seklet: ”att samla unga (och äldre) kring den korsfäste och fädernas kyrka samt arbeta för avgjord och helhjärtad kristendom”. Från redaktionens sida hoppas vi på förbön, samarbete och många nya prenumeranter för att kunna förverkliga den målsättningen.

 

1912-1970 Människovännen
1920-1923 Vår Tidning
1924-1964 Kyrkans Ungdom
1944-1964 Framåt (juniortidning)
1965-1970 Kyrkans Ungdom – Framåt
1971-2002 Kyrkans Ungdom –
Människovännen
2003- Kummin