• Bli medlem 

    i KU

    Är du under 25 år kan du bl.a. få rabatt på Sommarlägret

     

     

     

 

 

Höstretreat på Tankar

21-23.9.2018

 

Retreatledare: Erik Vikström.

Husvärdar: Kristina & Bo-Göran Klingenberg. Mika Peltoniemi står för trakteringen

Avfärd fredag kväll kl. 17, tillbaka i land söndag kl. 16

Pris: I enkelrum 170 € + anmälningsavgift 30 € som inte betalas tillbaka ifall av annullering, i dubbelrum 150 € + anm.avg. 30 €.

Anmälan senast 12.9 via KU:s hemsida eller tel. 045 2348073. Max 15 delt.

Arr: Karleby sv. församling i samarbete med Förb. Kyrkans Ungdom