• Bli medlem 

    i KU

    Är du under 25 år kan du bl.a. få rabatt på Sommarlägret

     

     

     

Förhandsanmälan är obligatorisk också för den som deltar delvis i lägret. Oanmälda deltagare kan inte garanteras mat, kurs eller logi.

Anmälan sker i två steg:

1. Betala anmälningsavgiften 25 € per person (ingår i lägeravgiften) till Förbundet Kyrkans Ungdom, Aktia FI9240559120000978. Uppge lägerdeltagarens/familjens namn!·Barn födda 2015 eller senare behöver inte betala, men bör ändå anmälas, bl.a. för försäkring och logi.

2. Anmäl dig här eller sänd anmälningsblanketten som du hittar i broschyren till Förb. Kyrkans Ungdom, Seminariegatan 19, 66900 Nykarleby.  

Anmälan bör vara oss tillhanda senast fredagen den 15 juni! Efteranmälda debiteras 25 € extra, fr.o.m. 15.7 35 € extra. Notera också att anmälan inte är giltig utan erlagd anmälningsavgift.

Obs! Delta i lägret enligt din anmälan, eftersom mat och logi är planerade därefter. Förkortas lägertiden, återbetalas avgiften endast vid sjukdomsfall.
Ifall du/ni kommer med någon av bussarna till lägret skall bussens nummer sättas ut på anmälningstalongen. Sätt också ut om du/ni följer med tur(T), retur (R), eller tur-retur (TR). Undvik senare ändringar eftersom bussarna bokas på förhand. Inte heller bussavgifter återbetalas.
Om du har speciell matallergi, meddela om detta i samband med anmälan.
Alla anmälda får ett brev innehållande lägerhäfte med närmare information om lägret samt faktura på återstoden av lägeravgiften.

Boende

Sommarlägret hålls på Seurakuntaopisto i Pieksämäki (Huvilakatu 31, 76130 Pieksämäki), naturskönt beläget nära stranden av Pieksäjärvi. Skolan har relativt goda inkvarteringsmöjlig‑heter. Familjerna bor i enskilda rum.Ungdomarna bor i klassrum, skilda för flickor och pojkar. Det är också i år mycket önskvärt att en del logerar i husbil och i tält. ·Ange noggrant vilka barn som bor med föräldrarna och vilka som önskar bo i flick- respektive pojkmassinkvartering (obs! skall vara födda 2004 eller tidigare).

Vänner och vänfamiljer

Du som är ny på lägret har möjlighet att få en vän eller en vänfamilj. Är du intresserad av den här möjligheten, meddela i samband med anmälan. För att hjälpa nya tillrätta på lägret behöver vi ett antal vänner och vänfamiljer. Hör av dig ifall du eller din familj vill fungera i denhär uppgiften.

Kökspersonalen består till stor del av frivilliga. Är du intresserad av att jobba i köket, kan du skriva ”köket” i kolumnen för kurs på anmälningsblanketten. Kökspersonalen betalar ingen lägeravgift (inte heller anmälningsavgift).

 

Vi behöver även i år inkvartera en del lägerdeltagare i skolans utrymmen ·utanför lägerområdet. Ifall du kan tänka dig att bo en bit bort är vi glada om du nämner om det i din anmälan vid punkten ”övrigt”.

Har du frågor om lägret, kontakta oss gärna per epost eller telefon. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Tel. 045-2348073