• Bli medlem 

    i KU

    Är du under 25 år kan du bl.a. få rabatt på Sommarlägret

     

     

     

Körer

Förbundet har i detta nu 3 körer knutna till sig. Välkommen med i en som passar just dej!

 

Amigo Choral

Paletten