Förbundet Kyrkans Ungdom r.f. är en rörelse inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkans Ungdom vill i nära samarbete med församlingarna i Borgå stift verka för väckelse, mission och evangelisation.

Kyrkans Ungdom har idag ca 1850 medlemmar i  14 lokalkretsar och ger också ut tidningen Kummin 12 gånger per år. Jultidningen Julglädje är ett måste i många hem.

De största projekten som förbundet har är Sommarläger i Pieksämäki i slutet av juli, Midsummerfestival på Pörkenäs, Kvinnoweekend, Nyårsläger i Karleby, Seniorresa, Sportlovsresa för ungdomar till Åre och en medveten satsning på Ungdomar genom KUng projektet som redan har hunnit få tre år på nacken.

Musiken har alltid varit central för förbundet. Också idag fungerar närmare ett halvt dussin körer och en blåsorkester i nära samarbete med förbundet eller i dess regi.

Förbundet har tre heltidsanställda vid kansliet i Nykarleby (Se kontakt). Dessutom finns en grafiker, en redaktionssekreterare och några musikledare som är anställda på arvodesbasis.

Här kan du läsa Förbundets stadgar som godkändes 1985

Tag gärna kontakt med oss på kansliet ifall du har idéer, frågor, förändringsförslag eller behöver någon att prata med!

Följ med KU på Facebook!