Ungdomsbibelstudier

Marcus Olson är känd som gatupastorn. Han har en unik tjänst som evangelist inom Equmeniakyrkan i Sverige. Marcus har tidigare rört sig mycket bland ”svartrockare” och har fått leda många till tro inom goth-/metalvärlden. Idag är han även verksam inom Räddningsmissionen och arbetar både på krogar och gator. Marcus har fått sin pastorsutbildning vid Metodisternas teologiska seminarium Överås. Han kallar sig för en stolt same och är känd för sin fräscha undervisningsstil.