UNGDOMSKRETSEN I KARLEBY        
Ordf.   Niklas Kankkonen        
Sekr.   Daniel Ingerström      
Kassör   Magnus Lidsle        
                 
                 
KYRKANS UNGDOM I KRONOBY        
Ordf.   Mona Häggblom
 
   
Sekr.   Eivor Kangas        
Kassör   Eivor Kangas        
                 
KYRKANS UNGDOM I MUNSALA        
Ordf.   Ulf Sundsten        
Sekr, kass              
                 
KYRKANS UNGDOM I NEDERVETIL        
Ordf.   Anna Finell        
Sekr.   Jenny Pulkkinen        
Kassör   Margareta Slotte          
.              
                 
KYRKANS UNGDOM I NYKARLEBY        
Ordf.   Vakant        
Sekr.   Johanna Häggblom        
Kassör   Roger Westerlund        
                 
KYRKANS UNGDOM I PEDERSÖRE        
Ordf.   Johan Bast          
Sekr.   Maria Lassila          
Kassör   Stig Finnäs      
                 
TERJÄRV KRISTLIGA UNGDOMSFÖRENING OCH FÖRSAMLINGSKRETS
Ordf.   Eva-Maria Stenbäck          
Sekr.   Catrin Ahlberg          
Kassör              
                 
UNGDOMSKRETSEN I KARLEBY, ÖJA      
Ordf.   Bodil Sjöberg  
       
Sekr.   Sandra Sundkvist        
Kassör   Mikael Lindqvist          
                 
KORSHOLMS KRISTLIGA UNGDOMSFÖRENING   
Ordf.   Frank Mara          
Sekr.   Stig Bonn          
Kassör    Timo Hautamäki        
                 
KYRKANS UNGDOM I MAXMO    
Ordf.   Bo-Erik Granlund      
Sekr.   Gustav Glasberg        
Kassör              
                 
KYRKANS UNGDOM I SOLF OCH SUNDOM  
Ordf.   Ebba-Stina Beukelman        
Sekr.   Joanna Holm  
     
Kassör   Linvi Snickars          
                 
KYRKANS UNGDOM I PÖRTOM        
Ordf.   Henry Långskog        
Sekr.   Henry Långskog          
Kassör   Gun Vidlund          
                 
KYRKANS UNGDOM I SIBBO R.F.        
Ordf.   Ann-Marie Wikström        
Sekr.   Paula Lönnroth        
Kassör   Agneta Salonen