• Bli medlem 

    i KU

    Är du under 25 år kan du bl.a. få rabatt på Sommarlägret

     

     

     

Musiken har alltid varit en viktig del av Förbundet Kyrkans Ungdoms verksamhet.

DU är välkommen med i någon av dehär grupperna! Tag kontakt med ledaren så får du mera information!