• Kvinnoweekend

  på Pörkenäs 5–6.10.2018

  Tema: Vid din sida

  Eleonore Gustafsson m.fl.

   

   

   

strangb

Förbundet Kyrkans Ungdom har ett eget strängbandsarbete. Strängbanden uppträder med ojämna mellanrum vid olika tillfällen och ofta blir det extra övningar just inför större happenings.

Strängbandet i Pedersöre - Gun-Maj Näse, tel. 040 3100 443

Strängbandet i Nedervetil - Harry Kronqvist, tel. 044 064 8098, 06-864 8098