strangb

Förbundet Kyrkans Ungdom har ett eget strängbandsarbete. Strängbanden uppträder med ojämna mellanrum vid olika tillfällen och ofta blir det extra övningar just inför större happenings.

Strängbandet i Pedersöre - Gun-Maj Näse, tel. 040 3100 443

Strängbandet i Nedervetil - Harry Kronqvist, tel. 044 064 8098, 06-864 8098