• Bli medlem 

    i KU

    Är du under 25 år kan du bl.a. få rabatt på Sommarlägret

     

     

     

strangb

Förbundet Kyrkans Ungdom har ett eget strängbandsarbete. Strängbanden uppträder med ojämna mellanrum vid olika tillfällen och ofta blir det extra övningar just inför större happenings.

Strängbandet i Pedersöre - Gun-Maj Näse, tel. 040 3100 443

Strängbandet i Nedervetil - Harry Kronqvist, tel. 044 064 8098, 06-864 8098